400-0026-130<br>0769-23072664<br>189 2578 9772<br>联系人:伍川

英国GEW18242_uv灯

英国GEW18242_uv灯

 • 产品型号:GEW18242
 • 品牌:英国GEW
 • 参考价格:1800
 • 保固时长:1000
 • 额定功率:4000
 • 灯管灯型:高压汞灯
 • 外观尺寸:470
 • 网带类型:350
 • 输入电压:380
 • 是否现货:25
 • product center

  产品中心

  product center

  在线咨询

  商品详情

  您当前的位置是:首页 > 产品中心 > 进口品牌 > 英国GEW

  1.GEW18242实物展示
  GEW18242uv灯实物图
  2.GEW18242灯头细节图
  GEW18242uv灯的灯头细节
  3.产品采用圆筒包装
  GEW18242uv灯的包装图
  产品特点:GEW的UV固化系统不仅能彻底固化油墨,而且UV光照射卷材产生的热量很少,所以亦能处理热敏材料。有效的利用空间也是一个很重要的也因素,GEW的UV固化系统结构比普通的干燥单元更灵活紧凑,总而言之,GEW的UV固化系统使得你的印刷质量更完美,印刷速度更加高速,色彩还原更加逼真,更为重要的是大量能源的节省可以大幅降低使用成本,使用户受益无穷。
  英国GEW常用规格,如有疑问请来电沟通。

  GEW23919 GEW11366 GEW19645 GEW14703 GEW14702 GEW16594
  GEW12491 GEW16594 GEW17192 GEW11367 GEW14701 GEW14702
  GEW24793 GEW31367 GEW18242 GEW23919 GEW11366 GEW19645
  GEW14703 GEW14702 GEW16594 GEW12491 GEW16594 GEW17192
  GEW11367 GEW14701 GEW14702 GEW24793 GEW31367 GEW18242

  相关案例

  点击索取样品
  189 2578 9772
  伍川